R. Poznański: Istota pracy trenera koszykówki

Koszykówka, jeżeli zawarta jest w programie nauczania, jest integralną częścią tego programu i nie powinna być traktowana bardziej lub mniej poważnie niż inne przedmioty. Drużyna powinna być złożona z zawodników (uczniów), którzy samodzielnie chcą się rozwijać. Uprawianie sportu powinno być połączone z zainteresowaniem zawodników w […]

Więcej